top of page

Coachingstraject

De leerkrachten worden gecoacht om mediamakers te worden, mede dankzij het openstaan voor de kennis van elkaar als team en de vaardigheden van de leerlingen.

 

Het coachingstraject van ‘De Mediamakers Toolkit’ bestaat uit drie stappen:

  1. Voorzorg (1,5 uur).

Start gesprek met directie, ICC-er en groepsleerkrachten. Over wat al gedaan wordt met media in de school, wat al aanwezig is, en wat de wensen zijn om te leren. Waarom ze aan de slag willen gaan met media in de eigen school. Tevens worden de voorbereidingen getroffen rondom omgeving en planning van het traject.

  1. Maken (4x 2,5 uur).

Dit zijn de vier sessies, waar er wordt geëxperimenteerd met vaardigheden als mediamaker.

  1. Nazorg (1,5 uur).

Dit is de evaluatie van het project. Hier zijn de volgende vragen van belang: Hoe heeft het de school geholpen, wat nemen ze mee in de eigen praktijk, wat heeft het coachingstraject voor ze betekend?

Het coachingstraject wordt verspreid over het gehele schooljaar: Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar wordt gestart met de voorzorg. Per kwartaal wordt een maaksessie gegeven, die in het daaropvolgende kwartaal direct in de lespraktijk kan worden toegepast. Aan het eind van het schooljaar vindt de nazorg plaats. Dit kunsteducatief product, is een Mediamakers pakket voorzien van basisbenodigdheden. 

bottom of page