top of page

Doelgroep

Het kunsteducatieve product 'De Mediamakers Toolkit' wordt toegepast bij leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. Om de doelgroep, pedagogisch mee te nemen in een gezamenlijk maakproces, kies ik als begeleider om persoonlijke ervaringen als maker te delen met de onderzoeksgroep. Daarin is het belangrijkst om het startpunt van motivatie te ontdekken en onderling te verbinden. 

Reacties deelnemers:

"Enorme mogelijkheden, enorme kansen voor creativiteit."

"Inspirerende docente, zou wel een langere cursus willen volgen."

"Nieuwe mogelijkheden, beperkingen overwinnen, op een andere manier vormgeven, positieve uitleg, creatief denken."

 

"Deze workshop heeft mij geïnspireerd en over een drempel geholpen. Ik zie nu meer mogelijkheden om dit toe te passen in de klas." 

"Spontaan, vrijheid, autonomie, eigenaarsschap."

"Beroep doen op creativiteit, uitdagen tot weerstand."

bottom of page