top of page

Het Mediamakers Pakket

 

Ontwerponderzoek naar motivatie 

van de groepsleerkracht voor het maken met media

in het primair onderwijs.

Heeft u nog liefdesbrieven? Deze vraag stelde ik mijn oma in 2005. Ik deed toen onderzoek naar ‘De verloren romantiek van het geschreven woord’. Dit deed ik voor mijn afstudeerproject aan de opleiding Illustratie aan de HKU. Zelf was ik toen net verliefd en bang dat mijn mobiel crashte en mijn liefdesberichten voor altijd kwijt zouden zijn. Daar startte mijn zoektocht om het persoonlijke verhaal door middel van technologie te archiveren. Tien jaar later begon ik aan de Master Kunsteducatie aan de HKU. Met de vraag: Hoe kan ik de media lessen structureel borgen binnen het primair onderwijs? Dit liet mij gedurende de twee jaar van de opleiding niet meer los. Waarom blijft het bij een incidentele les?

 

Mijn doel is de groepsleerkracht in het primair onderwijs van de groepen zes tot en met acht, samen met de leerlingen als mediamakers, kennis te zien laten delen. Ik zou graag zien dat er combinaties gemaakt worden tussen disciplines als taal, mediakunst en muziek. Vanuit mijn eigen ervaring als docent media binnen het CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) traject in het primair onderwijs valt het mij op dat de groepsleerkracht de media lessen niet volledig integreert en dat hij/zij op eigen aangeven hierin gehoord en geholpen wil worden. Ik ga op zoek naar het antwoord, op welk moment de groepsleerkracht gemotiveerd raakt om de eerste stap te zetten. De onderzoeksvraag luidt daarom: Wat kan een groepsleerkracht van de bovenbouw in het primair onderwijs helpen, om gemotiveerd te raken om media in de klas toe te passen?

 

Momenteel is een verandering in het onderwijs gaande. Er wordt meer gedaan vanuit het Makersonderwijs. Dit betekent dat er ontdekt en geëxperimenteerd mag worden. Dit onderzoek en het kunsteducatief product sluiten daarop aan. De gebieden die in de deelvragen en literatuur gedekt worden, zijn: De omgeving en hoe deze ontworpen is, hoe om te gaan met technologie en motivatie binnen creatieve maakprocessen. Dit wil ik aantonen door kwalitatief onderzoek te doen, semigestructureerde interviews met onderwijs professionals en groepsleerkrachten te houden en testen in de onderwijs praktijk uitvoeren. Ik doe dit omdat tijdens het testen van het kunsteducatieve product het aansturen op de persoonlijke leervraag die de onderzoeksgroep bij zich draagt, van groot belang is om elkaars kennis en kunde te leren kennen als team. 

 

De toekomst van techniek -en Makersonderwijs staat hoog aangeschreven in Nationaal Techniekpact 2020, Onderwijs2032 en Manifest Maker Education. Het gaat om de ICT-vaardigheden, met een centrale rol voor de groepsleerkracht. Met dit onderzoek toon ik aan dat het een kwestie van bewustwording is, gedreven door het ontdekken van de eigen motivatie. Waar kennisborging ontstaat door het ervaren van media, met als eerste stap samen tijd te maken nieuwe vaardigheden te leren en deze te ontdekken in een coachingstraject. De groepsleerkrachten worden gecoacht om mediamakers te worden, mede dankzij het openstaan voor de kennis van elkaar als team en de vaardigheden van de leerlingen. Het coachingstraject bestaat uit voorzorg, sessies en nazorg. ‘De Mediamakers Toolkit’ bestaat uit een website, met daarop een video die de eerste stap uitlegt. Vervolgens worden er hand-outs uitgedeeld voor de maaksessies van de begeleiders en deelnemers. Alleen de begeleiders krijgen ook een digitale presentatie. Ten slotte krijgen de deelnemers en begeleiders een lijst met gereedschappen voor de toolkit die nodig zijn bij de sessies en krijgen ze een plattegrond van de gewenste werkplek. Met het coachingstraject wordt binnen de school de media lessen geborgd, ook wanneer de vakdocent media daar niet meer fysiek aanwezig is. 


Voor meer informatie over het onderzoek neem contact met me op ter inzage.

bottom of page